Høringssvar fra Erik Kollstrøm

Dato: 15.12.2020

"Vaksinasjonen kan tylbys, og aldri tvangsgjennomføres "