Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 840451

Dato: 14.12.2020

Jeg vil ha full bestemmelsesrett over egen helse og selv avgjøre om jeg vil ta vaksiner eller ikke.
Jeg er motstander av all tvang og alle mennesker må kunne ta egne valg vedr sin egen kropp og helse i et demokrati.