Høringssvar fra Ewout Clotscher

Dato: 14.12.2020

Jeg mener at leger alltid skal ha lov å reservere seg mot visse handlinger enten pasienter eller myndigheter ber om det. Denne muligheten er en viktig del av legenes ''grunnlov'', legeeden og skal opprettholdes til en hver tid.

Derfor er jeg mot forslaget å endre loven.

Ewout Clotscher, lege.