Høringssvar fra Jill Granberg

Dato: 15.12.2020

NEI TIL AT FASTLEGER PLIKTER OG GI VAKSINE MOT COVID 19.