Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100327

Dato: 14.12.2020

Nekter å ta en vaksine som er så ny og uprøvd som denne. En slik vaksine må ikke gjøres obligatorisk. Samvittighetsfriheten til helsepersonell må også respekteres.