Høringssvar fra Christian Strømsten

Dato: 15.12.2020

Vaksinen burde ikke være påtvunget det norske folk. Dette burde være frivillig. Makan til sleiphet med så kort frist for høring OG midt i julestria. Skam dere!