Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 653452

Dato: 11.12.2020

NEI til vaksineprogrammet.

NEI til at fastleger skal honoreres for dette.

NEI til at fastleger som pga økonomisk vinning i større grad vil påtvinge sine pasienter en eksperimentell vaksine.