Høringssvar fra Martin Ørmen

Dato: 14.12.2020

Jeg vil at vaksinering mot Covid-19 skal være frivillig og at informasjon fra lege er taushetsbelagt.