Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 262492

Dato: 13.12.2020

Jeg fraråder på det sterkeste en slik inngripen i naturen. Dette vil skade cellene i kroppen og bør unnlates. Mitt svar er nei.