Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162316

Dato: 15.12.2020

Privatperson i Askim

HØRINGSSVAR PÅ COVID 19 VAKSINE/FASTLEGE

Er negativ til denne innstillingen, på grunn av flere ting. Blant annet.

A. 99,9 % av oss virker ikke som vi trenger den vaksinen.

B. Hvem tar seg av alvorlige bivirkninger, død, eller senvirkninger eller også generell trygghet med dette?

C. Myndighetene vil med dette nærme seg et press (som på sikt vil gi) TVANGSVAKSINERING-noe jeg er sterkt imot.

D. Myndighetene/media har overdrevet og opphauset korona problemet i altfor stor grad. Styrt "ovenfra" gjør at en bør være skeptisk. Flere dør av hjerteinfarkt og selvmord, feks. Hvorfor kun fokusere på dette ene problemet?..

E. Media/myndighetene har gjennom skremmselspropaganda dag ut og dag inn i ca 9 måneder gjort befolkninga til en skremt forsamling. Hva er hensikten med dette? Vanligvis tar det mot tiår og lage en vaksine -som er trygg, nå kun måneder. Og ingen vil garantere at den er trygg til og med. Ingen tar ansvaret. Og jeg vil minne om at premiss 1- det viktigste- er ikke tilstede. trolig trenger vi den ikke!

F. Hastverk er lastverk. Hvorfor så travelt? Blir det normalt da- eller ikke? Selvfølgelig ikke. Og PCR testen er forøvrig heller ikke til å stole på, så alt faller i fisk.. Ikke et premiss er riktig. Hadde vi ikke hatt media hadde vi ikke merket at det var et Corona virus der ute omtrent..

G. Hvorfor stole på myndighetene/media når de har jugd i åresvis om KLIMA og situasjonen i USA?

Det er forøvrig ikke i ett eneste land meldt om større overdødlighet enn andre år..