Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125441

Dato: 15.12.2020

Vaksinering må være frivillig å opp til hvær enkel , covid 19 vaksinen er ikke utprøvd å vi vet ikke bivirkninger av denne , Innfluensa dødelighet har det alltid vært særlig av eldre .ingen unntak nå . De eldre på sykehjem må og ha samme stemmerett, Nei til tvangs-vaksinering .