Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 942278

Dato: 14.12.2020

Jeg er for full valgfrihet og taushetsplikt angående helse og vaksiner. Og gi ut en vaksine som ikke er testet skikkelig + med en RNA tilsatt som ingen vet hvordan kroppen vil reagere på verken med en gang eller senere, eller ved senere generasjoner, er rene galskapen. Det kan bli mye å stå til ansvar for.