Høringssvar fra Else Jorunn Haaheim

Dato: 12.12.2020

Jeg går imot Regjeringens forskrift om nasjonalt vaksineringsprogram hvor fastlegene skal sørge for vaksinering av sine egne pasienter uten at personlig tillatelse blir gitt, dvs tvungen vaksinering. Norske borgere må selv kunne velge om de vil vaksineres eller ikke.

Utallige forskningsresultater på covid-19 viser at den er skadelig og vil påvirke vårt DNA. Store grupper forskere i verden har advart mot vaksinen, jeg viser til Barrington-uttalelsen som er representert ved fagpersonell og forskere fra hele verden. I USA har spesielt Robert Kennedy advart mot vaksinen. I Tyskland har en stor gruppe fagpersonell saksøkt ansvarlige for covid-19 for bruk av PCR-testen som grunnlag for å fastsette smittetall, som igjen er Norske helsemyndigheters begrunnelse for vaksinering, altså på falsk grunnlag. Den sist tiden er utgitt flere bøker om covid-19, bl a av to tyske forskere, Sucharit Bhakdi og Karina Reiss: "Falsk alarm om corona? Coronaviruspandemien 2020 - fakta og analyser".

Ansvarlige helsemyndigheter utviser ved dette konkrete forslaget, total mangel på ansvarlighet og uten respekt for vitenskapelige data og ekspertise. Denne politisk motiverte hastebeslutningen viser med all tydelighet at grunnleggende menneskerettigheter blir skjøvet tilside og ignorert.'

Avslutningsvis viser jeg også til grunnleggende prinsipper i Den hippokratiske ed hvor følgende er vektlagt: "Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noen skade". Disse grunnprinsippene må aldri overstyres i kontakten mellom lege og pasient.

Jeg vil også uttrykke min følelse av mistillit til de som som er ansvarlig for denne forskriften, bl a ved kort høringsfrist og ingen informasjon om denne forskriften i TV eller media. Alle borgere i Norge bør få dette utkast til forskrift sendt på diggerpost, helse Norge eller alt inn. Hvorfor er ikke dette gjort? Er det for at dette skal hemmeligholdes?