Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134627

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker ikke at dette skal bli en del av vaksinasjonsprogrammet, men at vaksinen må tas på frivillig basis.