Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 617430

Dato: 14.12.2020

NEI.

Nei til tvangsvaksinering.