Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113044

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker ikke at fastlegene skal brukes til å vakinere pasientene. Å ta en vaksine mot covid- 19 skal være frivillig.