Høringssvar fra Lise Opheim

Dato: 14.12.2020

Teksten bør endres til at fastlege har plikt til å tilby vaksine. Den foreslåtte teksten pålegger fastlegene å tvinge / overtale pasientene sine til å vaksinere seg. Dette er ikke akseptabelt!

Lise Opheim