Høringssvar fra Sammasati Margrete Ribsskog

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker ikke at covid vaksine skal være del av det nasjonale vaksineprogrammet, men et frivillig valg for hver enkelt person.