Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 724382

Dato: 14.12.2020

Nei, vaksine mot en, etter alle statistikker, relativt ufarlig virusinfeksjon, må være opp til den enkelte å motta. Dette bør ikke belastes det offentlige, men kostnader knyttet til dette, bør belastes den enkelte som ønsker vaksinen. Fasteger bør heller ikke bli pålagt merarbeid.