Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171820

Dato: 15.12.2020

1) Høringsfristen er for kort i forhold til reglene. Denne hørings fristen er bare 5 dager og ikke 3 uker som er det vanlige. Jeg ønsker derfor med dette forlengelse på hørings fristen.

2) Denne vaksinen har så mange etiske og risikofulle problemstilinger at den ikke burde bli tatt med i et nasjonalt vaksinasjonsprogram. En slik vaksine burde være frivlig og ikke påtvunget på noen som helst måte.