Høringssvar fra Eva Thuseth

Dato: 14.12.2020

Covid 19 Vaksinen og alle andre vaksiner skal og bør alltid og i all framtid være frivillig og leger skal ha taushetsplikt.