Høringssvar fra Berit Fischer

Dato: 13.12.2020

Som sykepleier har jeg jobbet på både legekontor og legevakt. Jeg er kjent med den store arbeidsmengden fastlegene har og vi vet at fastlegeordningen allerede er i ferd med å knele. Dette forslaget pålegger fastlegene en ytterligere arbeidsmengde som er helt urimelig. Ettersom vaksinen er ny og vi ikke kjenner til hverken langtidseffekt eller langtidsbivirkninger, er det ikke riktig å sette fastlegene inn som vaktbikje for en eksperimentell vaksine. All vaksinering bør være frivillig og at fastleger skal identifisere hvilke pasienter som bør få den er å legge utlibørlig press på både lege og pasient! Både helsesykepleiere og fasleger må kunne få reservere seg fra å delta i covid-19 programmet. At covid-19 vaksinen skal inn i det nasjonale vaksineprogrammet virker meget forhastet da vi ikke kjenner langtidsvirkningen. Så er da også høringsfristen også meget forhastet og ikke et demokrati verdig!