Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 493154

Dato: 14.12.2020

Man må selv få velge om vaksine er aktuelt utifra etiske begrep. Om fastlegen får fullmakt til og innhente pasienter for vaksine, vil det for mange føre til mistillitt til legen. Pasienten vil selv fritt velge og drøfte en evnt. vaksine med sin privatlege. Fremdeles vet vi lite om hvilke bivirkninger vaksinen vil gi. Vi vet svært lite angående korttid/langtidsseffekten. Sør Korea velger og utsette vaksinering av sin befolkning. Dem ønsker og observere hvilke effekt vaksinen har i andre land. (virkning/bivirkning)