Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 534607

Dato: 14.12.2020

Detter er over formynderi. så NEI til vaksineplikt