Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180948

Dato: 15.12.2020

Hvorfor er det slik at jeg tilfeldig får vite at det skal leveres et høringssvar den 15. desember om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram?

Jeg er oppdatert på nyheter i Norge og i utlandet, og dette er en sak som skulle ha ligget på forsiden hos NRK, TV2 og i aviser. Høringsfrist minst 2-3 uker!

Jeg er 24 år gammel og helt frisk. Jeg lever en livsstil hvor jeg tar vare på min egen helse. Skal jeg kanskje ofre min helse ved å bli syk av en vaksine som ikke er utprøvd?

Jeg har hatt praksis på en stor og kjent norsk forskningsinstitusjon. Min lærdom etter praksisen, er at forskning baserer seg på lange utprøvninger, doktorgrader, postdoktorgrader og ulike forsøk. Det er umulig å under press kunne utvikle en vaksine fortere enn vanlig. Mange alvorlige bivirkninger vet man ikke om før det har gått flere år.

Det koronasaken handler om er at færrest mulig mennesker skal bli syke. Hvordan kan dere da tilby befolkningen en vaksine som ikke er nok utprøvd og som hverken folk flest eller vaksineprodusentene vet langtidsvirkningene av?