Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 901436

Dato: 14.12.2020

Mitt høringssvar til Regjeringen!

Jeg vil på det aller sterkeste oppfordre Regjeringen og andre som sitter med beslutningsmyndighet her i landet til snarest å avblåse vaksineringsplanene av den norske befolkning, og i stedet iverksette en aktiv og omfattende distribusjon av Ivermectin! Dette med tanke på å gjøre Ivermectin tilgjengelig snarest mulig til de mest sårbare og utsatte grupper av befolkningen – det vil være langt mer effektivt med tanke på å forebygge videre utbredelse av Covid-19, både i inn- og utland, enn det en vaksine vil kunne være!

Med nesten 30 grundige og veldokumenterte studier globalt som underbygger den dramatiske effekten som bruk av Ivermectin har med tanke på å berge liv og aktivt å beskytte mot Covid-19-sykdommen, så burde valget om å satse på å gi folket/utsatte grupper tilgang til Ivermectin i stedet for en høyst utrygg og udokumentert vaksine – en vaksine som med stor sannsynlighet vil kunne føre til mange og kanskje alvorlige og ukjente bivirkninger - være et enkelt valg å foreta!

Med vennlig hilsen

En engasjert nordmann