Høringssvar fra Tina Holtmoen

Dato: 14.12.2020

God kveld. Veldig viktig at vaksinen blir frivillig og at dere ikke legger et stort press på befolkningen om å ta den.