Høringssvar fra Gunnar Omestad

Dato: 14.12.2020

Fastlegen skal ikke ha plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot Covid-19. Vaksinen er ikke godt nok utprøvd. Det er betenkelig at Pfizer har sørget for at de på forhånd har skaffet seg garantier mor søksmål fra dem som måtte bli skadet av vaksinen deres. Det tolker jeg som at den ikke er trygg nok.