Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 923588

Dato: 12.12.2020

Hvis viruset er så farlig og alle retningslinjer faktisk er medisinsk og empirisk begrunnet er det da virkelig nødvendig å tvinge fastlegene til å tilby vaksinen??

Hvorfor testes den ut på eldre og svake først? I England har fire folk dødd av vaksinen. Folk har fått lammelser i ansiktet, slag mm. Folk med allergier frarådes å ta den. Kjente bivirkninger etter runde nummer 2 er voldsomme og det burde indikere at eldre og svake burde avstå fra vaksinen.

videre er det spesielt at vaksinen prioriteres i stedet for Hydroklorokin som er beviselig helt ufarlig og har reddet de fleste i følge 7 studier i forskjellige land. I Saudi Arabia ble over 7 500 kurert. Ingen døde og de har ikke noen Coronakrise der.

Det er heller ingen krise i afrikanske land som har tatt legemiddelet forebyggende i 65 år.

Myndighetenes håndtering virker å ha dreid seg om å skremme folk til å ta denne vaksinen. Dette har blitt gjort selv om det er kjent st frykt, stress og isolasjon ikke bedrer immunforsvaret eller helsen. Videre har myndighetene gått imot medisinske anbefalinger. Og har konsekvent oppgitt feil informasjon. Positivt svar på testen indikerer ikke sykdom eller smittsomhet. Det kan være falske positive svar eller vise at personen har viruset i systemet. Det kan bety at personen har hatt covid-19 for flere måneder siden, har blitt frisk, men bærer spor av virusets DNA. Det er derfor naturlig at man vil få flere positive svar jo flere som testes men det indikerer ingen krise! Ca 330 har dødd med viruset i kroppen, antall innlagte i kritisk tilstand er i underkant av 200. Resten har hatt mildere symptomer eller ingen symptomer. Folk uten symptomer er hverken syke eller smittsomme. De er bærere av viruset.

Det totale antall døde ( alle årsaker ) er lavere i 2020 enn historiske statistikker. Vanligvis dør 900 - 7500 av influensa hvert år. I år har ingen dødd av influensa.
uansett er det ingenting som tilsier at vi har en krise, til det er antall syke og døde for lavt. Det fins ingen empiri som viser at nedstenging eller bruk av munnbind virker. Men myndighetene insisterer på slike tiltak og har påført landet, folket og økonomien alvorlige problemer.

De fleste som har dødd er over 75 år. Gjennomsnittsalderen er på 83 år, det er ett år lenger enn forventet levealder.

53% av de døde avgikk på sykehjem. Tar vi med dem som ble sendt til sykehus er vi oppe i 92%

Disse døde under myndighetenes omsorg. Myndighetene har feilet i å beskytte de eldre og svake men folket gis skylden og samfunnet har blitt stengt ned. Dette til tross for at vi vet at dødligheten for dem under 70 år er minimal.

Totalt har 0,005% av Norges befolkning avgått med viruset i systemet. Samtidig har langt flere avgått på grunn av andre sykdommer.

myndighetene er inkompetente og klarer ikke å beskytte de eldre og svake, forsøker å legge skylden på folket og krever nå at vi må være forsøkskaniner for en hastevaksine som dere må tvinge legene til å gi... Legene har avgitt en ed om å ikke gjøre noe som kan skade pasientene. Det er altså denne eden dere vil oppheve og tvinge dem til å bryte?? På grunn av et virus som 0,005% av befolkningen har dødd med?

I tillegg er det hasteinført lover som fratar vaksineprodusentene alt ansvar, har hemmeligstemplet myndighetenes håndtering av covid-19 i 60 år og har hasteinført lover som beskytter de involverte myndighetene mot at eventuelt lekket informasjon ikke kan brukes mot dem i et søksmål.
Det er ikke akkurat tillitsvekkende, for å si det mildt!

Leger, smitteverneksperter, immunologer, sykepleiere og andre helsearbeidere og forskere som står frem med kritikk har blitt sensurert, mistet jobben, latterligjort osv.

Handler dette egentlig om helse??

Eller handler dette om World Economic Forums the Great Reset?