Høringssvar fra Ingjerd Omdal

Dato: 15.12.2020

Jeg sier nei til vaksinasjons plikt! Ingjerd omdal