Høringssvar fra Leif-Åge Jørgensen

Dato: 12.12.2020

Jeg er sterk motstander av tvangs vaksinering.