Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 218461

Dato: 12.12.2020

Hvilke kriterier legger dere til grunn for å tvinge vaksinasjon på folk, for et virus hvis dødelighet er på under 1%?
jeg NEKTER å tvangsvaksinere meg. Og dere har INGEN MAKT til å tvinge noen til å ta den.