Høringssvar fra Thor-Egil Eik

Dato: 14.12.2020

Alle mennesker har en medfødt og selvsagt rett til å bestemme over eget liv, og kunne handle i overensstemmelse med sin egen overbevisning og moralske oppfatning. Det faktum de godkjente Covid-19 vaksinene benytter en omstridt metode som aldri tidligere er utprøvd og som innebærer gen-manipulering (mRNA), gjør det aldeles uakseptabelt å tvinge noen lege til å vaksinere sine pasienter, mot sin egen overbevisning.

Ingen lege må tvinges til å gå imot sin egen overbevisning, og må således ikke fratas reservasjonsretten. Det vil også stride mot menneskerettighetene dersom man skulle velge å tvinge befolkningen til vaksinering!

Endringsforslaget er således helt uakseptabelt!