Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 551412

Dato: 14.12.2020

Jeg tror dette er et dårlig forslag. Vi bør ha mindre overformynderi, ikke mer.