Høringssvar fra Guro Hattestad, fung. bydelsoverlege bydel Frogner, Oslo Kommune

Dato: 11.12.2020

Det kan bli krevende å bruke fastlegekontorene til massevaksinasjon. Fastleger flest har ikke lokaler som egner seg til at mange mennesker skal møte opp for å vaksinere seg på samme tid, dersom man samtidig ønsker å ivareta nødvendig smittevern. De færreste fastlegekontorer har arealer som egner seg til observasjon av pasienter i etterkant av vaksinering. Dette vil således være vanskelig å organisere på en god måte uten fare for smittespredning.

Dersom fastlegene skal pålegges å massevaksinere på sine kontorer, må det forutsettes at hjelpepersonell og fastleger også vaksineres i første pulje. En "tvungen" eksponering for flere tusen pasienter som skal vaksineres i løpet av en kort periode vil kreve at også fastlegene beskyttes best mulig. Dette både for legenes egen del, og for å sørge for at fastlegetjenesten ikke skal knele pga smitte, sykdom og karantene blant fastleger og hjelpepersonell. Mange av landets fastleger er over 60-65 år, og er således i risikogruppen for alvorlig forløp av Covid-infeksjon. Over 100 leger er døde i Italia som følge av Covid.

Mitt forslag er at man ser seg om etter lokaler som egner seg bedre for vaksinering enn fastlegekontorene, som feks idrettshaller. Fastleger som selv er i risikogruppen for alvorlig forløp av Covid-19-infeksjon bør ikke pålegges å ta del i denne oppgaven.