Høringssvar fra Tron Enger

Dato: 15.12.2020

Forslaget bryter med den hoppokratiske ed til leger. Dette forslaget er uetisk.