Høringssvar fra May-Britt Hansen

Dato: 15.12.2020

Hei

Jeg nekter å bli tvangsmedisinert med Covid19 vaksine. Dette "forslaget" må ikke godkjennes - det er et sterkt overgrep mot folk - og en inngripen i folks private sfære som går på tvers av menneskerettigheter og folks rettsfølelse. Dette må hver enkelt avgjøre, om de skal ta denne vaksinen eller ikke. Jeg er skremt over den maktutfoldelse som vises fra Storting og Regjering under denne pandemien. Jeg tar alle forholdsregler når det gjelder å beskytte meg selv og andre slik Helsedirektoratet anbefaler, men fra å få en anbefaling til å bli utsatt for en tvangsbehandling fra makter og myndigheter er et laaangt steg. Jeg kjenner nære og kjære som har vært utsatt for tvangsmedisinering i psykiatrien, som har gitt vedkommende fatale og nær uopprettelige skader. Og når det gjelder Covid19 vaksinen så vet INGEN helt hvilke følger det får for folk som tar den, de kan også bli skadet for livet - folk har jo allerede avgått ved døden ved å ta den. Vi lever ikke i en diktaturstat, selv om det styggelig minner mer og mer om det. Alt i hele meg protesterer på dette. Jeg tar det for gitt at dette ikke går gjennom. Det er ikke alle som hopper i taket av glede over å bli brukt som forsøkskanin på en vaksine som "kanskje" hjelper, men som også kanskje tar livet ditt. Med hilsen May-Britt Hansen, Drammen.