Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 698454

Dato: 14.12.2020

Å tvinge folk til å ta en eksperimentell vaksine er brudd på bestemmelsen om å bestemme over egen kropp. Langtidsvirkninger av en så hurtig utviklet eksperimentell vaksine er umulig å vite noe om. Covid er dessuten ingen dødelig sykdom, over 99 prosent overlever. Det må være opp til hver enkelt å bestemme over egen helse. Vaksineselskapene er fritatt for erstatningsplikt, det sier sitt. Dette kan bli fatalt for deler av befolkningen. Har politikerne blitt helt maktsyke? Vi lever ikke i en fasciststat, selv om det virker sånn for tiden. Nei til tvungen vaksine!