Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106843

Dato: 12.12.2020

Medisinering og vaksinering er og bør fortsatt være valgfritt.

Vi har rett til å bestemme over egen kropp og hva som skal puttes i den eller ei.

Friheten kommer forran alt!