Høringssvar fra Elise Israel Berge

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot regjeringens forslag.