Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 244135

Dato: 13.12.2020

Vaksinering mot covid 19 må være frivillig da det ikke kan bestride mot menneskerettighetene. Det må også foreligge tilstrekkelig dokumentasjon på at vaksinen er forsvarlig å bruke.