Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190463

Dato: 12.12.2020

En slik plikt vil komme i konflikt med pasientenes rettigheter om informert samtykke;

"Lov om pasient- og brukerrettigheter

§ 3-2.Pasientens og brukerens rett til informasjon

(...) Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. "

Ingen vet nok om vaksinen(e) foreløpig til å kunne tilfredsstille pasientens krav om informert samtykke.