Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 757761

Dato: 14.12.2020

Jeg nekter å underkaste meg tvangvaksinering uansett om dette fremmes av min fastlege. Forslget er uakseptabelt.