Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111141

Dato: 14.12.2020

Ingen leger bør tvinges til å sette en vaksine, og ingen bør tvinges til å ta vaksine. Enhver er født fri og må ta valget i samsvar med egen overbevisning. Noe annet er ett overgrep.