Høringssvar fra Per Olav Glimsdal

Dato: 14.12.2020

Dette er helt uaseptabelt, kan ikke forsvares på noen som helst måte.