Høringssvar fra Arnt Remy Åvik

Dato: 12.12.2020

Jeg Arnt Remy Åvik født 191276 kommer aldri til å anerkjenne tvungen vaksinering av noe slag! dette gjelder også for mine barn, min familie og alle dem som er imot vaksiner, en vaksine som ikke er godt nok uttestet og som ingen kan forutsi korte og langvarige men av.

Skulle grunnloven også på dette pungt bli brutt av sittende regjering, er jeg som veldig mange andre nordmenn, villig til å inngå i styrken for å få avsatt sittende regjering.

Sittende regjering har brutt grunnloven og selv erklært seg uegnet til å styre landet, dette har dem bevist igjennom hele 2019.

All vaksinering SKAL! være frivillig uten noen form for innskrenkninger for den enkelte hvis vaksine ikke blir tatt, og ingen "vaksine lov" skal oppleves som krenkende eller truende for liv og helse!.

Arnt Remy Åvik