Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 882118

Dato: 14.12.2020

NEI fastlegen skal IKKE ha vaksineplikt.