Høringssvar fra Hanne Herrman

Dato: 15.12.2020

Til Helse – og omsorgsdepartementet

NEI!

Som voksent, myndig menneske, borger av demokratiet Norge, motsetter jeg meg bestemt regjerings forslag om at «fastleger skal ha plikt til å bidra til vaksinering».

Faktum per idag:

Per i dag har det dødd 387 mennesker i Norge, av eller med koronavirus. Dette er antallet de siste ni måneder, og de aller fleste hadde minst en underliggende sykdom og høy alder.

I en vanlig influensasesong dør det ca 900 mennesker i Norge. I noen år har det dødd 1500 av influensa uten at det har skapt overskrifter. Hvis dette er en normal vinter, vil det tilsi at om ca 250 mennesker sykner hen og dør hver måned fra nå og fram til april, så ligger det godt innenfor normalen. Vi lurer også på hvor det har blitt av statistikken for influensa sist år?

Jeg minner om §2 i Forskrift om nasjonalt vaksineprogram og kommunens oppgave: … tilby og gjennomføre vaksinering mot smittsomme sykdommer. Dette omfatter vaksinering mot covid-19, jf. forskriftens § 3 første ledd bokstav c.

Ved å ta bort «…tilby og» så har regjeringen på plass et skriv om tvangsvaksinering.

Hanne Herrman