Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174125

Dato: 15.12.2020

Mitt ønske er at min fastlege ikke skal ha plikt til å vaksinere meg uten min vilje.