Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 770940

Dato: 14.12.2020

Ønsker ikke at fastlegen skal ha en slik plikt da dette vil føles som et press og svekke mitt tillitsforhold til helevesenet.